PPHU Zawierka zwany dalej jako "Gościniec u Zawierki" nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualaność informacji i danych zawartych na swojej stronie internetowej (http://www.zawierkowo.com.pl). "GOŚCINIEC" zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia oraz usunięcia podanych informacji lub danych, bez wcześniejszej notyfikacji.

Informacje i dane przedstawione na stronie internetowej PPHU Zawierka nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

PPHU Zawierka nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z faktu wykorzystania informacji lub danych znajdujących się na stronie internetowej.

PPHU Zawierka nie ma żadnych obowiązków wobec użytkowników strony, a użytkownicy strony nie mają żadnych obowiązków wobec PPHU Zawierka.

 nota prawna  www.zawierkowo.com.pl